De winnaars van Sportgala 2019

Sportman: Jesse Bosch – Voetbal

Sportvrouw: Noah Timmermans – Handbal

Sportploeg: AJC’96 1 – Voetbal

Sporttalent jongens: Sem Bosman

Sporttalent meiden: Saffron Nijenhuis 

Sportploeg talenten: Combinatie’64 HC1 – Handbal

Aanmoedigingsprijs meiden: Roos van Vliet

Aanmoedigingsprijs jongens: Sem ter Bekke – Judo

Mindervalide sport: Iphitos – G – Atletiek

.