Nadat de gemeente Losser het een aantal jaren zonder sportverkiezing moest doen is dit in 2018 eindelijk weer gerealiseerd. Daarmee is het voor de gemeente Losser weer mogelijk om haar sporthelden jaarlijks te eren. Dit past in het beeld waar de gemeente Losser voor staat want Sport is in de gemeente Losser namelijk een bloeiende en belangrijke pijler van de samenleving.

Eind 2017 is er op verzoek van toenmalig wethouder Hassink een groep samengesteld, om te kijken of er nieuw leven in de sportverkiezing geblazen kon worden. Deze groep heeft binnen sportverenigingen/ sporters en sponsors gepolst wat het draagvlak is voor een sportverkiezing. De uitslag was uitermate positief, wat ons deed besluiten om als nieuw bestuur zorg te dragen voor de sportverkiezing 2018. Dit doen wij echter niet alleen, er is ook een jeugd bestuur gevormd (leeftijd 16 t/m 20 jaar) die ons wegwijs maken in de wereld van Instagram/facebook etc etc. Deze frisse kijk werpt nu al zijn vruchten af. In de komende weken zullen gefarceerd de verschillende bestuursleden zich aan U voorstellen.

Er zijn in vergelijking met de oude verkiezingen wel een aantal dingen veranderd. Een daarvan is dat de sportverkiezing zal worden gehouden in juni in plaats van december/januari. Daarnaast is de sportverkiezing een echte ‘GALA –  AVOND’ geworden voor de sportende gemeente en aanhang. Het belangrijkste blijft echter het contact met sporters en verenigingen, want zonder hen geen sportverkiezing.

Wij zijn nu volop met de voorbereiding bezig. De brieven voor de nominaties zijn de deur uit en de eerste nominaties zijn binnen gekomen bij de selectiecommissie. Spannende tijd voor het nieuwe bestuur om er na het succes van vorig jaar weer een mooie verkiezing van te maken.

De komende tijd zullen wij op allerlei manieren in het nieuws komen met alles wat over de sportverkiezing te melden is. Blijf ons dus volgen.